Handleiding

In de linkerkantlijn ziet u de onderdelen van de handleiding. Deze sluiten aan bij de logische volgorde waarin u met de MVO-balans zult beginnen:

  1. U selecteert MVO-thema’s en -indicatoren voor uw bedrijf.
  2. U past deze aan naar uw eigen smaak en situatie.
  3. U vult per indicator de meetwaarden van één of meer jaren in.
  4. U bekijkt de grafieken en past waar nodig de doelvlakken aan.
  5. U bekijkt de balans die de MVO-balans maakt.

Een ingevulde MVO-balans levert twee resultaten: grafieken per indicator en een balans van alle indicatoren samen. Een voorbeeld: De ambitie is om het evenwicht tussen het aantal vrouwen en mannen in de organisatie te bewaren. Doel is om in het groene vlak terecht te komen en te blijven. De meetwaarden zijn de bolletjes waarvan de kleur aangeeft aan hoe goed het gaat ten opzichte van de ambitie.

Daarnaast is er de balans. De balans laat van alle indicatoren in een oogopslag zien hoe het met de MVO-ambities gaat. Alle ingevulde jaren wordt getoond. De kleurcodering is hetzelfde als in de grafieken per indicator.