Hoe werkt de MVO-balans?

Hieronder ziet u de vijf stappen om te komen tot een MVO-dashboard met behulp van de MVO-balans. Meer details vindt u in de handleiding. Of kijk bij de cases voor inspiratie.

Selecteren indicatoren

Selecteer de indicatoren die voor MVO in uw bedrijf relevant zijn uit de lijst.

Meetwaarden invullen

Vul per indicator de meetwaarde van het afgelopen jaar in of koppel de indicator aan uw Milieubarometer.

Grafieken

Per indicator krijgt u een grafiek van uw voortgang.

Aanpassen doelen

Pas eventueel het voorgestelde doelvlak per indicator aan.

Dashboard

Op het dashboard wordt de score ten opzichte van de doelen samengevat.

Met de MVO-balans wordt duidelijk of- en in welke mate de verduurzaming tot resultaat leidt.
Herco van den Brink, adviseur Milieu en Energie 's-Heeren Loo zorggroep